Liên Hệ

Hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau hoặc có thể tìm Thaisonit trên Facebook hoặc Youtube.

-SĐT: 0394188435
-Website: https://Thaison.it
-Messenger: m.me / thaisonit.vn

(C) 2019 - Thaisonit App Center

Giới Thiệu

Chào mừng bạn đến với trung tâm nghiên cứu, phát triển ứng dụng Thaisonit.Trung tâm được thành lập với nhiệm vụ chuyên nghiên cứu, thiết kế, xây dựng các ứng dụng, phần mềm công nghệ cao cho Thaisonit.

Một số dự án

-Dự báo thời tiết Thaisonit - Thoitiet.thaisonit.com
-Phần mềm tạo thẻ thành viên tự động cho tập huấn kỹ năng sinh viên Phú Thọ 2019 - Phutho.thaisonit.com

Vào Trong

Chào mừng bạn đến với trung tâm nghiên cứu, phát triển ứng dụng Thaisonit.Trung tâm được thành lập với nhiệm vụ chuyên nghiên cứu, thiết kế, xây dựng các ứng dụng, phần mềm công nghệ cao cho Thaisonit.