Chú ý: Chào mừng bạn đến với Snettech!

Javascript

Bài viết, tin tức chuyên mục: Javascript


Tạo CRC16-CCITT với giá trị ban đầu là 0xFFFF trong Javascript
01 Th 10, 2023Bởi: Thái Sơn

Tạo CRC16-CCITT với giá trị ban đầu là 0xFFFF trong Javascript. Kiểm tra dự phòng theo chu kỳ ( CRC ) là mã phát hiện lỗi thường được sử dụng trong các mạng kỹ thuật số và thiết bị lưu trữ để phát hiện những thay đổi vô tình đối với dữ liệu kỹ thuật số. Các khối dữ liệu đi vào các hệ thống này sẽ...

Những tính năng mới trong Javascript ECMAScript 2021/2022 (ES2021/ES2022)
01 Th 10, 2023Bởi: Thái Sơn

Những tính năng mới trong Javascript ECMAScript 2021/2022 (ES2021/ES2022) ES12/ES13. Những tính năng mới trong ECMAScript 2021, ECMAScript 2022 bao gồm: Promise any, String replaceAll, Numeric Separators, Array at, String at, Object.hasOwn, error.cause, await import, Private methods and fields...