Chú ý: Chào mừng bạn đến với Snettech!

Design Patterns

Bài viết, tin tức chuyên mục: Design Patterns


Sự khác biệt giữa kiến ​​trúc MVC và MVT
22 Th 10, 2023Bởi: Thái Sơn

Sự khác biệt giữa kiến ​​trúc MVC và MVT. Một câu hỏi mà nhiều nhà phát triển mới làm quen đặt ra là sự khác biệt giữa MVC và MVT. Trong bài đăng này, hãy thảo luận về sự khác biệt giữa hai mẫu này. Model View Controller, được gọi là MVC tách mã thành ba thành phần. MVC tách biệt logic nghiệp vụ....